Lingewaard ontvangt een bijdrage van 4,15 miljoen euro van het Rijk om woningen in de Zilverkamp in Huissen aardgasvrij te maken. De bijdrage komt van het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiermee kunnen 600 tot 700 woningen in de wijk de komende jaren aardgasvrij worden. Er wordt hiervoor een duurzaam warmtenet aangelegd. Wethouder Duurzaamheid Aart Slob: “Met een warmtenet bieden we de bewoners van de Zilverkamp een alternatief voor het verwarmen van hun woning. Dit willen we ook qua kosten zo aantrekkelijk mogelijk maken. Zodat het een betaalbare mogelijkheid wordt om van het aardgas af te gaan. Dankzij deze bijdrage kunnen we hier nu een start mee maken.”

Zilverkamp Wijk van de Toekomst
Het aardgasvrij maken van de woningen is een van de thema’s uit het wijkontwikkelingsplan voor de Zilverkamp. Bewoners, woningcorporatie Waardwonen, Stichting Welzijn en gemeente Lingewaard stelden dit plan samen in 2017 op. Sinds de zomer van 2018 is de Zilverkamp een ‘officiële’ Wijk van de Toekomst. Dit is een onderdeel van het Gelders Energie Akkoord. Samen met bewoners, woningcorporatie Waardwonen, warmtenetwerkbedrijf Firan, netbeheerder Liander en energiecoöperatie Lingewaard Energie, kijkt gemeente Lingewaard hoe de wijk over kan stappen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening.

Duurzaam wonen
De bijdrage wordt gebruikt om een duurzaam warmtenet aan te leggen. Dit is voldoende om voor de eerste 600 tot 700 woningen in de Zilverkamp een aantrekkelijk aanbod te doen om hierop over te stappen. Bij een warmtenet wordt warm water via een netwerk van leidingen onder de grond verspreid naar de woningen. Dit warme water wordt opgewekt vanuit een warmtebron. In de Zilverkamp zijn verschillende warmtebronnen mogelijk: het winnen van warmte uit het Zwanewater en het oppervlaktewater in de wijk (‘aquathermie’) en een opstelling van zonnecollectoren op de Vliegerweide die aan de wijk grenst (‘zonthermie’). Daarnaast wordt er een warmteleiding vanuit het nabijgelegen tuinbouwgebied NEXTgarden gelegd.

Slim investeren
Het doel is dat het warmtenet op termijn aan alle bewoners van de ruim 2700 woningen in de Zilverkamp een extra mogelijkheid biedt om over te stappen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. Het biedt bewoners de mogelijkheid om op een eenvoudige manier en tegen betaalbare kosten over te stappen.

Hoe nu verder?
In de loop van 2021 verwacht de gemeente Lingewaard meer duidelijkheid te geven over de manier waarop in de Zilverkamp een duurzaam warmtenet wordt ontwikkeld. Meer informatie over aardgasvrij Zilverkamp is te vinden op www.lingewaard.nl/duurzamer-wonen.