In gemeente Lingewaard is er ruimte voor kwetsbare mensen die na een periode van beschermd wonen toe zijn aan een vervolgstap: zelfstandig wonen! Voor hen introduceren we de Opstapregeling. Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Lingewaard, de woningcorporaties Waardwonen en WOONstichting Gendt en de zorgaanbieders Albero Zorggroep, de Amethyst, de Driestroom en het gezinshuis Gentle. Op maandag 27 maart om 11.00 uur ondertekenen zij de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 april 2023 kan iedereen die bij de doelgroep hoort, gebruikmaken van de Opstapregeling. Het gaat hierbij om ongeveer 10 inwoners per jaar.

Wat is de Opstapregeling?
De jongeren en volwassenen die een stap gaan maken van beschermd wonen naar zelfstandig wonen, kunnen hierbij hulp gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze niet zelfstandig een woning kunnen vinden. Daarom is er de Opstapregeling. Hierin staat welke afspraken we maken tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders. En ook wie er gebruik kan maken van de Opstapregeling. Met de Opstapregeling krijgt een inwoner voorrang op een eigen woning. Een voorwaarde is wel dat die persoon hulp krijgt bij het (weer) zelfstandig wonen. Dit heet ambulante begeleiding. Ook een voorwaarde is dat die persoon een band heeft met onze gemeente en een eigen netwerk heeft of op kan bouwen. En op die manier een goede doorstart kunnen maken. En daarmee weer kunnen werken en meedoen in de maatschappij.

Dit is een persbericht van de gemeente Lingewaard.