Vorige week werden we opgeschrikt door het besluit van het college dat de podiumwagen was afgestoten. Die wagen was een geschenk van de oude gemeente Bemmel aan alle inwoners en werd door verenigingen veelvuldig gebruikt bij evenementen in alle Lingewaardse kernen. Van de intocht van Sinterklaas tot muziek en dans, veel evenementen in onze gemeente zijn mede mogelijk gemaakt door gratis gebruik van de wagen.
Dat het college, eigenlijk zonder overleg met de gemeenteraad, heeft besloten de wagen niet te vervangen nu die technisch niet meer voldoet is echt teleurstellend. Verenigen, die vrijwel altijd draaien op vrijwilligers, moeten dan de markt op om een podiumwagen te huren. Dat betekent: hoge kosten. Veel evenementen zullen dat niet zullen kunnen dragen. Dat juist nu, nu al bijna twee jaar van alles niet door kan gaan, bekend wordt dat de gemeente niet langer een podiumwagen ter beschikking stelt is wrang. En daar moeten we dus wat aan doen.
Gisteren hebben fractievoorzitter Maarten van den Bos en steunfractielid Jerke Kloek daarom een motie aan de collega-raadsleden gestuurd waarin het college wordt opgeroepen een nieuwe podiumwagen aan te schaffen. En deze, als vanouds, beschikbaar te stellen. En dat kan ook, want waar het college zegt dat dit niet mag vanwege de Wet Markt en Overheid, is dat niet wat in die wet staat. Als de gemeenteraad besluit dat een economische activiteit in het algemeen belang is, dan geldt de wet namelijk niet voor die activiteit. En wij als PvdA vinden dat het beschikbaar stellen van de podiumwagen bij uitstek in het algemeen belang is. Als steuntje in de rug van een rijk verenigingsleven en levendige kernen. En dat gaan we aan de raad voorleggen in de vergadering van 16 december.
Inmiddels hebben veel fracties al laten weten het met ons eens te zijn. Zowel VVD als CDA en LBL reageerden al positief. Een meerderheid is dus dichtbij. Goed nieuws voor verenigingen en vrijwilligers. Net als voor de inwoners die graag levendige centra willen, waar van alles te beleven is. Daar moeten we als gemeente dan ook in willen investeren.
Dit is een persbericht van de PvdA Lingewaard