Naar verwachting geeft het Rijk komende week goedkeuring aan de onderneming Cannamax B.V. om op kwaliteit gecontroleerde cannabis te gaan kweken voor coffeeshops in een gesloten keten. De beoogde locatie ligt op NEXTgarden aan de Hedera in Bemmel. In de media verscheen ten onrechte het bericht dat het Rijk hiervoor al goedkeuring had gegeven. Dit leidde tot vragen bij omwonenden. Burgemeester Nelly Kalfs: “Ik betreur ten zeerste dat omwonenden nu overvallen worden door deze berichtgeving. We hechten juist aan een zorgvuldige communicatie met de omgeving. Dit had ik willen doen door persoonlijk de omwonenden op de hoogte te stellen. Daarom ga ik vandaag en morgen met de meest directe omwonenden in gesprek.” Op dit moment zijn de laatste veiligheidsonderzoeken afgerond. Wij wachten nu op een reactie van het Rijk. Op korte termijn organiseren we samen met Cannamax B.V. een informatieavond voor een directe kring omwonenden.

Experiment gesloten coffeeshopketen
In het regeerakkoord van 2017 staat dat er een experiment komt met de legale teelt en verkoop van hennep en hasjiesj. Dit moet gebeuren in een gesloten coffeeshopketen. Dit betekent dat zowel de teelt, het transport als de verkoop in coffeeshops streng gecontroleerd worden. Het ministerie bepaalde na een eerste kwalitatieve selectie via loting welke tien ondernemers mogen gaan telen. Deze tien telers leveren uitsluitend aan coffeeshops in tien gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen. Cannamax B.V. is één van de tien ingelote ondernemers. Zij deden een aanvraag om zich te vestigen op NEXTgarden in Lingewaard. Er wordt ter plekke geen cannabis verkocht.

Advies openbare orde en veiligheid
Het Rijk heeft de gemeente gevraagd om advies te geven over de openbare orde en veiligheid. Daarbij is gekeken of de door de ondernemer aangedragen locatie kan voldoen aan de hoge veiligheidsnormen die de gemeente, binnen haar mogelijkheden, aan het experiment heeft gesteld. Hierbij heeft de gemeente onder andere advies ingewonnen bij de politie en het Openbaar Ministerie. Veiligheid staat voor de gemeente voorop. Op het gebied van veiligheid is bijvoorbeeld gekeken naar maatregelen om bijvoorbeeld een inbraak of overval te voorkomen en tegen te houden. Maar ook een maatregel zoals het direct onbruikbaar maken van afval van de teelt. Verder stelt de gemeente eisen aan de manier waarop de ondernemer communiceert met de omwonenden.

Veiligheidsmaatregelen van het Rijk
Het Rijk zorgt onder andere voor veiligheidsmaatregelen zoals een track- en tracesysteem om de productieketen te bewaken. Een erkend waardetransportbedrijf vervoert de cannabis van de teler naar de coffeeshop. Wanneer de ondernemer zich niet houdt aan de veiligheidsmaatregelen kan het Rijk de aanwijzing intrekken. Ook voerde het landelijk bureau BIBOB een onderzoek uit om de integriteit van de aanvragers te toetsen.

De formele procedure
Nadat het Rijk een besluit heeft genomen, bestaat er een mogelijkheid om in bezwaar te gaan bij het Rijk. Hetzelfde geldt voor de nog aan te vragen omgevingsvergunning bij de gemeente. Voor de vestiging gelden de normale procedures voor het realiseren van een nieuw bedrijf. In dit geval betekent het, dat de ondernemer een omgevingsvergunning moet aanvragen.